Månadsarkiv: september 2013

Min och din historia är hela världens historia. Vi börjar gräva nu!

”Varje person levande eller död kan ses som en historisk person och placeras i ett historiskt sammanhang” – Så står det i Skolverkets beskrivning av ämnet historia. Det är alltså du och jag som skapar historien. Det är du och jag som formar samhället som vi lever i. Och vilka är vi? Hur har vi kommit hit? Var har vi våra rötter? Historien kan hjälpa oss att besvara dessa frågor. Vi börjar gräva nu!

Vi gräver där vi står, i våra lådor, hyllor och skåp, efter tummade album med gulnade kort. En bild av en vacker kvinna i hatt eller en allvarlig herre i plommonstop, eller kanske ett litet barn med lockigt hår, klädd i sjömanskostym.  Vi frågar våra äldre; våra föräldrar, mor- och farföräldrar; och vi ber dem att minnas, att berätta. Så växer fram en bild av våra rötter; vi skriver historia.

Men vad är historia? Själva begreppet historia betyder i sin ursprungliga, grekiska ordalydelse  vetande, kunskap, forskning och berättelse.  Inte konstigt, med tanke på att vi endast kan känna till det som redan har skett; nutiden är svårtolkad, framtiden oviss. Dessvärre är det omöjligt att återskapa en heltäckande bild av dåtiden, eftersom vi endast har små pusselbitar, skärvor av dåtiden. Historikern försöker ändå tyda dåtiden med hjälp av dess pusselbitar, därför kommer aldrig historien att bli färdigtolkad; nya pusselbitar eller nya sätt att tolka spåren, kommer att ge oss nya bilder av det förflutna.

För att tolka det förflutna använder sig historikern av källor och berättelser. Vi lämnar alltid spår, avtryck av vår tid på jorden, i form av föremål, boplatser och inte minst av oss själva, i form av biologiska rester av människor, växter och djur. Årsringar i träd, säd och pollenkorn är viktiga pusselbitar. Föremål skapade av människor; vapen, redskap, konstverk, kanaler och dammar, gruvor och vägar belyser människans liv. Och så har vi alla berättelser som människorna skapat under mer än 5000 år: skrifter, krönikor och dokument, som berättar om köpenskap, krig och samhällsbygge. Så växer dessa källor i takt med människans utveckling , ju närmare vi kommer vår egen tid med brev och dagböcker, memoarer, ljudband, fotografier och filmer. Vi börjar gräva nu!HT2 i Kulturen hösten 2013