Kategoriarkiv: Amanda Nilsson

Livet på landet

Amanda Nilsson

Livet på landet

Av Amanda Nilsson

 

År 1883, då allt började

Året var 1883 då min farmors far, Nils Strand, föddes. Tillsammans med sina fem syskon växte han upp i Huggelseke i Skåne, nära Hörby. Han hade fyra systrar och en bror, men en av systrarna, Ingrid, dog redan vid fem månaders ålder av kikhosta. Kikhosta som diagnos började användas relativt tidigt. Denna sjukdom drabbade enbart barn.  Hälften av dödsfallen i kikhosta sågs hos barn under ett års ålder. Den högsta dödligheten observerades år 1837 då minst tio procent av barnen under tre år dog av denna sjukdom[1].

Hans föräldrar var lantbrukare och på den tiden fick barnen hjälpa till vid tidig ålder. När han blev tio år gammal fick han jobba extra på ett bränneri vid vintertid. Det var såklart då lantbrukare hade lite mindre att göra och behövde få in lite extra i plånboken. Som alla andra lantbrukare på den tiden, levde Nils tillsammans med sina föräldrar och syskon som fattiga lantbrukare.

När Nils var 21 år gammal, alltså år 1904, åkte hans bästa vän, Karl-Henrik, iväg till Amerika. Nils hade växt upp med sin vän och blev därför deprimerad. Karl-Henrik var arbetslös och ägde ingen mark så den enda utvägen var att åka till Amerika. Under åren 1850 till 1930 utvandrade ca 1,51 miljoner människor från Sverige av vilka 1,2 miljoner till Nordamerika[2]. Utvandringen var mycket stor från 1880 till första världskrigets utbrott. Varje år, när Nils fyllde år, fick han ett brev från Karl-Henrik som då gratulerade och berättade hur det var i Amerika.

År 1911, kärlekens år för Nils

Efter några deprimerande år fann Nils äntligen kärleken. År 1911 gifte han sig med en kvinna vid namn Frida, som då hette Åkesson innan giftemålet. Frida Strand var sju år yngre än Nils och därmed född år 1890 i Ö. Sallerup. Hon växte upp med två systrar där. Efter giftemålet flyttade paret in i ett eget hus som också det låg i Huggelseke. Hans vän Karl-Henrik skickade då ett brev och en bild på sig själv, från Amerika, på deras bröllopsdag, där han önskade dem all lycka. Det brevet och fotot har Nils sparat och finns kvar än idag. Samma år fick de sitt första barn som fick namnet Holger. Bara två år senare, år 1913, kom ett barn till, som fick namnet Gulli.

Fridas syster var också gift men hennes man åkte, precis som Nils vän, till Amerika och kom tyvärr inte tillbaka till henne.

 

Under första världskriget

Det var år 1914 som första världskriget startade. Familjen Strand fick det extremt fattigt och hade väldigt ont om mat. Ännu ett barn kom till världen, år 1915, och hette Harald.

Både exporten och importen påverkades negativt av kriget och år 1917 blev det ransonering av mat. Det var svårt att få tag i mat och andra livsmedel eftersom handelsvägarna till sjöss var avstängda. Som att det inte var nog så var skörden året innan varit mindre bra vilket påverkade köttproduktionen samt produktionen av jordbruksprodukter. Den 25 april 1917 demonstrerade arbetarna i Lund och Malmö mot de höga matpriserna och avsaknaden av mat. I Lund blev det till riktiga kravaller på Mårtenstorget.

År 1917 fick de sitt fjärde barn vid namn Gunhild. Deras femte barn kom till bara två år senare, år 1919, och fick namnet Ragnar.

Några år efter första världskriget fick Nils för första gången se glödlampan. Det var helt otroligt och väldigt ovanligt eftersom de flesta som bodde på landsbyggden använde sig av fotoskenlampan eller gasljuset. Glödlampan upptäcktes långt tidigare än när Nils såg den men att bo på landsbyggden har sina nackdelar. Att vara fattig har också en nackdel eftersom de flesta inte hade råd att köpa en glödlampa. Därför tog det några år innan lantbrukarna fick ta del av denna magiska apparat. Bristen på kol och olja drev dessutom utvecklingen av vattenkraft samt behovet att transportera strömmen snabbt framåt.

 

Mellankrigstiden

I början av 1920-talet drabbades Sverige av en djup lågkonjunktur vilken ledde till massarbetslöshet. Detta var startskottet till den allvarligaste ekonomiska kris som Sverige upplevt i modern tid. Till följd av de fallande jordbrukspriserna tvingades många småbönder lämna landsbyggden. Detta gällde framförallt unga kvinnor som sökte sig till städerna för att hitta arbete. Gulli Strand var en av de kvinnor som flyttade till staden, vid 15års ålder flyttade hon in till Hörby.

År 1923 kom ett sjätte barn till världen och fick namnet Harry.

Under andra halvan av 1920-talet vände lågkonjunkturen uppåt och vid slutet av decenniet såg det riktigt lovande ut. Exportindustrin gynnades av det faktum att kronan var undervärderad gentemot andra valutor vilket ledde till ökad sysselsättning. Familjen Strand hade det riktigt bra då och kunde äta sig mer än mätta om dagarna.

År 1927 kom det sjunde barnet till som fick namnet Malte. Nu började det bli trångt i huset med så många barn. Fast det utnyttjades under vintertid då allihop sov i ett rum för att hålla värmen. På den tiden fanns det inga element så det bästa var att sova nära varandra.

Den 24 oktober 1929 blev den stora börskraschen i USA kännbar i Sverige. Många företag gick då i konkurs. Det var enormt hög arbetslöshet samt allmän oro på arbetsmarknaden i Sverige under denna tid. Efter riksdagsvalet 1932 tillträdde en socialdemokratisk enpartiregering med Per Albin Hansson som statsminister och Ernst Wigforss som finansminister.

År 1933 kom det åttonde och sista barnet till världen. Det var min Farmor och fick namnet Evy. Åtta barn var inte så vanligt då, men vanligare än idag. Fyra barn var medeltalet år 1900[3] och gick snabbt neråt under följande årtionden. Så många barn förutsatte att man hade hemmafruar eller att man levde inom jordbruket.

 

 

 

Under Andra Världskriget

Den första september 1939 startade andra världskriget. Sverige var neutralt i kriget men för att bevara neutraliteten var landet tvunget att genomgå en svår balansgång. Det gällde att hålla sig väl med båda parterna i kriget. Tyskarna fick därför köpa järnmalm av Sverige som var livsviktig för deras krigsindustri, medan engelsmännen försågs med bl.a. kullager och luftvärnskanoner. Under kriget fungerade distributionen av matvaror i Sverige så pass bra att folk slapp svälta. Många varor ransonerades och kunde endast köpas mot ransoneringskort. Importen av kol och olja minskade också kraftigt. Bensin var en bristvara vilket resulterade i att fordon för vardagsbruk fick köras på gengas. Familjen Strand fick det fattigt igen. När de skulle gå och hämta sin ranson mat skickade de oftast Evy, som då var sex år gammal vid krigets början, eftersom hon alltid fick lite mer mat än vanligt vilket familjen behövde.

Att vara lantbrukare slutar man inte med bara för att det är krig i landet. Med sju barn som arbetskraft jobbade och slet familjen. Evy, som var väldigt ung, fick lära sig att mjölka kossorna och arbeta ute på åkern.

 

Efter regn kommer solsken

Efter kriget började Familjen Strands ekonomi förbättras igen. Som sjuttonåring började Evy arbeta i en syfabrik. Där hon fick massa kunskaper som hon sedan skulle ha nytta av senare i livet. Men det var inte riktigt det Evy hade i tankarna att jobba på en syfabrik. Nej, det var något annat som hon verkligen ville jobba med, sjukvård. Efter tre års slit på syfabriken gick önskan i uppfyllelse. Hon började arbeta inom sjukvården.

År 1955 gifte hon sig med John Nilsson och fick ändra efternamnet Strand till Nilsson. Efter 1920 års namnslag måste kvinnorna ta deras makars efternamn.

De flyttade in till Hörby och i det huset bor Evy fortfarande kvar. Redan samma år som de gifte sig fick de sitt första barn som fick namnet Rolf. Totalt fick de fyra barn tillsammans.

Nils Strands barn gifte sig så småningom och flyttade in till staden för arbetets skull. Han och Frida hade kvar sin gård och arbetade hårt på sin älskade gård.

 

 

 

Amanda Nilsson HT2