Kategoriarkiv: Yasir Touffic

Touffic Baqqals Irak

Yasir Touffic

Touffic Baqqals Irak

Av Yasir Touffic

 

Det började med att jag hittade en bild på min farfar och farmor, tagen år 1953 i Libanon. Jag frågade mina föräldrar och en berättelse började ta form.

Min farfar Touffic Baqqal föddes 1909 i Bagdad[1], där han också växte upp. Irak befann sig då under osmansk överhethet, vilket varade från 1638 till 1918. Irak styrdes från Istanbul och dominerades av en inhemsk sunni-muslimsk elit. När det osmanska riket började försvagas under 1800-talet, kämpade tyskar, ryssar  och engelsmän om kontrollen över landet. När Touffic Baqqal föddes hade det brittiska inflytande gjort sig gällande.

Yasir 1

[2]

När Touffic Baqqal var tio år var det britterna som styrde landet genom en inhemsk monariki. Under första världskriget hade britterna ockuperat Irak med hjälp av Sharif Hussein ibn Ali[3] i Mekka, som samarbetat med britterna mot turkarna. Vid fredskonferensen i Paris 1919 gjordes Irak till ett brittiskt mandat i enlighet med artikel 22 i NF:s stadgar. Britterna inrättade en monarki i Irak, och till kung utsågs Faisal, en av sönerna till Husayn Ibn Ali.

En brittisk officer, Thomas Edward Lawrence (1888-1935) spelade en mycket stor roll i osmanska rikets delning och Iraks tillblivelse. Lawrence förespråkade i London en uppdelning av Osmanska rikets arabiska besittningar, där araberna skulle få reellt inflytande. Vid fredskonferensen i Versailles medverkade Lawrence som rådgivare åt Faisal. Men stormakterna Storbritannien och Frankrike hade redan genom Sykes-Picot-avtalet[4] i hemlighet delat upp området, formellt genom mandatområden från Nationernas förbund. Faisal blev så småningom kung av Irak medan hans bror Abdullah blev kung av Jordanien.

 

yasir 2

”Blå” zon, direkt fransk kontroll,  ”Röd” zon, direkt brittisk kontroll,  Område under rysk ockupation,  Zon ”A”, fransk intressesfär, Zon ”B”, brittisk intressesfär

 

 

 yasir 3  yasir 6
Lawrence of Arabia i beduinkläder 1917[5] Kung Faisal vid kröningen 1921[6]

 

Min farfar hade stränga föräldrar som ville att han skulle klara av skolan och jobba samtidigt. Under hans uppväxt var allting tufft. Min farfar var inte den typen av killar som gillade skolan, så han valde att jobba och tjäna egna pengar. Han valde att jobba med sin pappa som arbetade som guldsmed och lärde honom det mesta av yrket.

Den politiska makten i Irak kom i fortsättning att ligga i den sunniarabiska minoritetens händer. Kung Faysal I var sunnit, och hans familj, den hashimitiska familjens ansåg sig vara besläktad i rakt nedstigande led med profeten Muhammed. Shiiter och kurder marginaliserades och förtrycktes, däremot accepterades kristna och judar i början. Under monarkins första decennium hade Irak flera kristna ministrar och en judisk finansminister. Med tiden blev det uppenbart att landet skulle bli mycket svårt att styra p.g.a. motsättningar mellan de olika religiösa grupperna och klaner.

 

Min farfar utbildade sig också till urmakare och hade en liten butik men mycket jobb. Han tjänade pengar och öppnade en guldaffär strax därefter som gick riktigt bra.

Landet Irak fick sin självständighet 1932 och oljans betydelse gjorde att alla krigsförande länderna under andra världskriget var intresserade att lägga beslag på resurserna. Irakierna ville inte låta engelsmännen skydda landet mot axelmakterna och kom i direkt konflikt med dem. Med hjälp av Vichystödda Syrien försökte irakierna stå emot britterna men måste ge upp 1943 och ställde sig då på de allierades sida mot axelmakterna.

yasir 7

Brittiska trupper i Bagdad 1941. [7]

Irak var en av grundarna av Arabförbundet 1945 och blev medlemsstat i FN samma år. Irak verkade i  FN mot delningsplanen för Palestina och deltog med trupper i det arabisk-israeliska kriget 1948. Samtidigt utvecklades oljesektorn vilket kom att förbättra landets ekonomi. Men en opposition började växa fram som anklagade de styrande för korruption och 1958 genomfördes en statskupp, den s.k. 14 juli-revolutionen. kung Faysal II ledande politiker mördades,

Han jobbade mycket med judar[8] på den tiden, och de tyckte så mycket om honom att en av dem ville att min farfar skulle gifta sig med mannens dotter men farfar tackade nej. Han gifte sig i stället med min farmor, Razkja Mele Gther, år 1947 och tillsammans fick dem 6 barn, 4 söner och 2 döttrar.

yasir 9

Min farfar och farmor 1953. Bilden finns i familjens ägo.

Republiken Irak utropades 1958, och fick stöd av Sovjetunionen. Kurderna fick en begränsad självständighet i norr under al-Barzani och hans Kurdiska demokratiska parti (KDP). Det gjordes försök att modernisera och demokratisera landet, bl.a. fick kvinnorna större rättigheter. Men schismer om Kurdistan förde till en ny militärkupp 1963, och en ny sådan 1968.  Det arabiska Bathpartiet tog över makten efter kuppen 1968, och generalmajor Ahmad Hasan al-Bakr blev president. Han efterträddes 1979 av Saddam Hussein, som i realiteten redan hade varit landets starke man under ett antal år.

1485B.JPG

Saddam Hussein och Hassan al-Bakr 1978. Året därpå gjorde sig Saddam av med al-Bakr[9]

Irak blev rikt efter oljekrisen 1973, då priset på olja mångdubblades. Staten genomförde många sociala förbättringar, inte minst för beduinerna och för den fattigaste delen av befolkningen på landsbyggden.  Men kriget mot Iran, som Irak startade 1980 främst för att återfå kontrollen över Shatt al-Arab, stoppade utvecklingen. Kurderna passade då på att ta kontrollen över norra Irak. Tusentals kurder straffades och dödades av regimen i Bagdad. Ett av de värsta angreppen på kurdisk befolkning var en hämndaktion 1988 riktad mot kurderna då staden Halabja utsattes för angrepp med kemiska vapen och minst 5 000 dödades.

När Irak nådde en fred mot Iran vände sig Bagdads blickar mot grannstaten Kuwait. Den 2 augusti 1990 angrep Irak Kuwait. De utlösande faktorerna var att Irak påstod att Kuwait överskridit den inom OPEC fastställda oljeproduktionskvoten för landet och att Kuwait utvann olja från det irakiska oljefältet Rumayla genom horisontell oljeborrning.

Arabstaterna ansåg att de kunde medla i tvisten mellan Irak och Kuwait men USA ville hjälpa sina allierade i Kuwait och anföll Irak den 17 januari 1991 i spetsen för den s.k. FN-alliansen för befrielsen av Kuwait. Efter drygt en månad var de irakiska trupperna i Kuwait besegrade och lämnade kuwaitiskt territorium.

yasir 11

Bilder från Gulfkriget 1991.[10]

 

 

 

 

 

Kriget förstörde Iraks ekonomi

Kriget mot Iran och sedan mot Kuwait förstörde Iraks ekonomi, och ännu värre blev det efter det att amerikanerna attackerade landet i den s.k. Operation Iraqi Freedom i mars 2003, då Saddam Husseins regim kollapsade. Västtrupperna förstörda all infrastruktur i landet: byggnader, broar, fabriker, väga, hamnar och allt.

Yasir 12

Iraks BNP per capita 1950–2008, i dollar och justerat för inflation och köpkraftsparitet.[11]

 

Irak idag

Irak idag har en befolkning på 31,8 miljoner människor av vilka 65% bor i städer och resten på landet. De flesta irakierna är muslimer (97%) av upp mot 65% är sunnimuslimer och 37% shiamuslimer. Kristna och andra religioner, t.ex. mandéer utgör endast 3% av befolkningen. De flesta irakierna (56,8%) är 24 år eller yngre.

Huvuddelen av landets inkomster kommer från oljan (88%). 21% av den irakiska arbetskraften, som i sin helhet uppgår till 8,9 miljoner, är sysselsatta inom jordbruket, som endast står för 3% av BNP. 18% är sysselsatta inom industrin och resten inom service. En fjärde del av befolkningen befinner sig under fattigdomsgränsen. Inflationen är ganska stor, över 6%, och det gör livet svårt för de stora andelen irakier som står utanför arbetsmarknaden.[12]

Krigen och våldet efter krigen har tvingat över två miljoner irakier att lämna landet[13].  Till Sverige sökte sig många irakiska flyktingar. 2011 bodde 125 499 personer i Sverige som är födda i Irak. Irakier utgör en stor andel av de asylsökande i Sverige, och har gjort så ända sedan mitten av 1980-talet. 2007 var toppåret då 18 559 irakier sökte asyl i Sverige. Sedan dess har antalet sjunkit drastiskt till 1 633 under 2011.[14]

 

 

Kristen kyrka i Irak

Kristen kyrka i Irak

 

 [2] CC: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Iraq_map_sv.png. Källa: Sten André -www.cia.gov

[3] Hussein tillhörde den hashimitiska släkten och blev 1908 av osmanerna insatt som emir i Mekka. I samband med arabiska revolten under första världskriget förklarade han sig 1916 efter överenskommelse med engelsmännen och med hjälp av Lawrence av Arabien oberoende av det Osmanska riket http://sv.wikipedia.org/wiki/Sharif_Hussein_ibn_Ali

[4] Sykes–Picot-fördraget var ett hemligt avtal som Storbritannien och Frankrike, och senare Ryssland, slöt under första världskriget (1916) . Det gällde delningen av Turkiets besittningar vid det kommande fredsslutet. Enligt avtalet skulle ett område i norr tillfalla Ryssland. Syrien, Mosulområdet och södra Mindre Asien skulle bli en fransk intressesfär medan södra Irak och några hamnstäder vid Medelhavet blev brittiskkontrollerade områden. Längre fram fördes även Mosulområdet till den brittiska sfären. Palestina skulle ställas under internationell förvaltning. Övriga arabiska områden skulle bli fria stater eller bilda ett statsförbund. Avtalet var ett brott mot de löften som de allierade hade givit till judar och araber. http://www.ne.se/lang/sykes-picot-f%C3%B6rdraget

[5] CC: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Lcamel.jpg

[6]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Coronation_of_Prince_Faisal_as_King_of_Iraq%2C_1921.jpg

[7] CC: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/BritsLookingOnBaghdad1941.jpg Foto: Tanner A R (Lieut); No 1 Army Film & Photographic Unit

[8] Judar hade bott i Irak sedan 2500 år tillbaka. 1940 fanns det 140 000 i Irak, särskilt i Bagdad, där de utgjorde en stor del av befolkning men den judiska befolkningen minskade efter1945  till enbart ett tiotal 2001. De flesta emigrerade till Israel. http://cs.nyu.edu/shasha/papers/iraqlastjews.html

[9] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saddam_Hussein_and_Hassan_al-Bakr_1978.jpg Okänd fotograf.

[10] CC: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gulf_War_Photobox.jpg

[11] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iraq_GDP_per_capita_1950-2008.png källa: Jacob Lundberg